Sprogfitness

Denne blog er et forum for sprogstimulerende lege fra Sprogfitness. Legene er udviklet i samarbejde mellem Aalborg bibliotekerne og pædagogstuderende fra UCN Aalborg. Sproglegene er udviklet ved at tænke over at sproget skal motioneres og de skal understøtte især arbejdet med kropslige læringsstile samt stimulerer samarbejde og sociale kompetencer hos de deltagende børn.

Tak for i år - Sprogfitness 2018
Fredag d. 4 maj blev der traditionen tro afholdt Sprogfitness i Kildeparken i Aalborg, hvor omkring 2000 børnehave- og 0-klassesbørn trænede deres sprogmuskler. På landsplan var der igen i år 70 biblioteker der legede med og det resulterede i omkring 10.000 børn der legede med. Sprogfitness var endnu en gang en stor succes.

Til vores held holdte regnen sig væk og solen kiggede frem flere gange. Det blev en helt fantastisk formiddag med sproglege, -sang og -dans, og vigtigst af alt - glade børn, studerende, bibliotekarer og pædagoger hvor end man kiggede hen. Iblandt årets 8 lege var "Yd, yd leg med lyd", "Ordet er giftigt" og "Blodtand", alle lege udviklet med fokus på at fremme børns sproglige kompetencer gennem leg. 

Som noget nyt var der i Kildeparken, Aalborg i år tilføjet et ekstra område, hvor lærerstuderende havde udviklet lege med særligt sprogligt fokus til de næsten 400 indskolingselever der deltog i år. Det planlægges at succesen skal gentages næste år.

Lidt artikler og billeder fra dagen rundt omkring i Danmark:

Forhåbentlig på gensyn næste år !


Sæt kryds i kalenderen - næste Sprogfitness afholdes den 10. maj 2019