Sprogfitness

Denne blog er et forum for sprogstimulerende lege fra Sprogfitness. Legene er udviklet i samarbejde mellem Aalborg bibliotekerne og pædagogstuderende fra UCN Aalborg. Sproglegene er udviklet ved at tænke over at sproget skal motioneres og de skal understøtte især arbejdet med kropslige læringsstile samt stimulerer samarbejde og sociale kompetencer hos de deltagende børn.

Fremgangsmåden og didaktikken bag sproglegene

Pædagogstuderende fra UCN Aalborg vil vise hvordan de har arbejdet med baggrundsstoffet og fremgangsmåden bag legene. Sprogfitness er nemlig blevet en vigtig del af de studerendes skolegang på UCN Aalborg grundet den nye pædagogreform. De studerende kan tilvælge det som et inkorporeret modul i deres undervisningsplan.

Didaktikken bag

Didaktik er pædagogisk refleksion, der beskæftiger sig med at begrunde (altså hvorfor) indholdet i læreprocessen (altså hvad) med henblik på tilrettelæggelse af praksis (altså hvordan).
(Andersen, Frede Boye, 2011)

Der vil i sær være fokus på didaktikken og læringen bag legene i form af en fælles skabelon der er lavet på Hiim & Hippes 6 didaktiske begreber + begrebet "Tegn" fra SMTTE-modellen og "Impuls" fra model 22. 

Hiim & Hippe - den didaktiske helhedsmodel

 • Læringsforudsætninger: Viden om hvad børnene kan faglig
 • Rammefaktorer: Fysiske, tid, skema, personlige ressourcer
 • Mål: Hvilket emne? Hvad skal de sidde tilbage med?
 • Indhold: Hvad handler det om og hvordan indholdet bliver valgt og tilrettelagt?
 • Læreprocessen: Trin for trin præsentere vejen for legen
 • Vurdering: Hvad gik godt/ikke godt?     

SMTTE-modellen

 • Tegn: Hvordan kan du se, at du er på vej mod målet?


Model 22

 • Impuls: Her samles eller skabes indtryk af en art der kan motivere deltagerne til at udtrykke sig
 


Når sproglege skal udvikles, skal man tænke over at sproget skal motioneres og de skal understøtte især arbejdet med kropslige læringsstile samt stimulerer samarbejde og sociale kompetencer hos de deltagende børn.

Sprog-

 • Semantik - Læren om sprogets regler for betydningsdannelse
  Fx hvad er ordet for en ting, hvad betyder ordet?
 • Fonologi - Enkeltlyde sættes sammen til ord / sprogets udtaleregler
  7 A-lyde / A+B+E= ABE
 • Morfologi - Hvordan ord bygges op / ordets byggeklodser
  Bøjninger
  : nutid/datid, bestemthed, ental/flertal
 • Pragmatik - Spilleregler for brug af sprog i praksis
  Fx ordsprog, at holde turregler, at afbryde, holde pauser, holde
  den røde tråd
 • Syntaks - Hvordan bygger man en sætning op
  D
  e regler, som styrer et sprog – både skriftsproget og det verbale sprog.

-Fitness

 • Grovmotorik - løbe, gå
 • Finmotorik - holde noget, flytte noget
 • Balance - dreje rundt, stå stille, hoppe på et ben, stå på et ben
 • Rumretningssans - op, ned, højre, ventre
 • Sanser - Høre, syn, taktil

Ha’ syn for

 • Flow - Betegner den tilstand man kan komme i når man fuldstændig opsluges af en aktivitet og tien synes at forsvinde (Csikszentmihaly 1991)
 • NUZO/ZNU - Zonen for nærmeste udvikling /Nærmeste udviklingszone:
  er afstanden mellem det faktiske udviklingsniveau(bestemt ved selvstændig problemløsning) og det potentielle udviklingsniveau (bestemt ved problemløsning under voksenvejledning eller i samarbejde med mere kompetente jævnaldrende) (
  Vygotskij 1933)
 • Inklusion – samarbejde - Alle børn har betydning for fællesskabet og alle børn kan være med-
 • Sværhedsgrad – variationer - Fx ord uden billeder eller omvendt eller ordene kan skiftes ud med tal